Szent Vendel-túra

Vendel-turaA hagyományos Szent Vendel-túrát idén két szervezet – a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány és a Biatorbágyi Fotóklub – közösen hirdette meg. A kirándulás célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet természeti, kultúrtörténeti értékeinkre, védendő műemlékeinkre. Emellett az I. Biatorbágy Fotópályázatra való felkészülést is segíthette.

Jöttek is fotósok a Kőbányai Fotóklubból, az APS Stúdióból, és néhányan a helyi fotósok közül. Mintegy 55-60-an vágtunk neki a kirándulásnak. Induláskor a Vendel tér és környéke nevezetességeit mutattam be. Jó kétszáz éve ide állították a jószágtartó gazdák az állatvészek elkerülése érdekében védőszentjük tizenegyujjú szobrát. A kocsma közelsége miatt később a szobrot áthelyezték mai helyére.

Vendel-tura3Második állomásunk a Viadukt volt. A Viadukt sajnos nem műemlék, csupán helyi védettségű építmény. Pedig mind történeti, mind technikatörténeti szempontból jelentős. Hazánk jelenlegi területének legnagyobb acélszerkezetű vasúti völgyhídjai. 1883–84-ben a Füzes-patak környékének nedves talaja miatt a hídfőket és a pillért 700 darab 12 méter hosszúságú facölöp alapra építették. Itt húzódott a MÁV 1-es számú vasúti fővonala, Magyarország egyik legfontosabb vasútvonala. 1931–32-ben villamosították, ez az első magyar villamosított fővonal. A világon az első fővonali, ipari frekvenciájú, egyfázisú vasútvillamosítás Kandó Kálmán és Verebélÿ László közös alkotása. 1941-ben egy ritkán alkalmazott módszerrel erősítették meg a hidakat. Egy harmadik, íves feszítő övet szereltek fel, különösebben nagy forgalomkorlátozás nélkül.

Elhaladtunk az Alapítvány által felújíttatott Donát-kereszt mellett a Keserű-kút irányába. A lerombolt kútháznál szót ejtettünk a környék vízkészletéről és arról, hogy szeretnénk a kutat is felújítani. A Keserű-kút a Budaörsi-medencét kitöltő agyag mállásából keletkezõ keserűsós talaj- és rétegvizek egyik legnyugatibb megjelenése. Víze kedvező élettani hatású (enyhe hashajtó).

Vendel-tura2A szerpentin meglihegtette a társaságot, így jól esett a pihenő a Szent Vendel-, más néven Szily-kápolnánál. A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 1993-ban karolta fel azt a kezdeményezést, amely a műemlék Szent Vendel-kápolna megmentésére szólított fel. Azóta 10 millió forintot meghaladó értékben végeztettek, végeztek munkát, míg felavathatták a mgújított erdei épületet.

Utunk a Madár-szirt és a Százlépcsõ miocén kori sziklapereméig vezetett, mely során több régi (1847) pince mellett haladunk el, valamint az egykori kőbányánál, melynek kövei az Országház falait erősítik, a Viadukt vasszerkezetét tartják, illetve számos környékbeli épületben megtalálhatók. Többen megmászták a Nyakaskő sziklaalakzatát. Néhányan az egykori Pannon-tengerről hallgattak meg ismertetést. A kövületekben jelentős az ősmaradvány-tartalom, a település szempontjából fontos a Chlamys biaense nevű kagyló, amelynek fosszíliája a múlt században innen került elő először. Egy másik egykori élőlény is magán viseli lakóhelyünk nevét: a Maja biaensis, melyet 1929-ben fedeztek fel.

Vendel-tura6Egy meglepetéssel is készültek a szervezetek. Puskásék kutya-hegyi pincéjénél grillezett debreceni várta a megfáradt vándorokat. No meg Puskás Feri borai, pálinkái. Jó kedvű beszélgetés kísérte pihenésünket.

Majd a Hámory-villa, a Czöndör-kút és a kutya-hegyi Orbán-, vagy közismertebb néven a Vörös-kereszt mellett haladtunk el. A keresztet néhány éve újíttatta fel az alapítvány. Másik nevezetes hely is található itt. A Lakatos-kormány egykori igazságügy-minisztere, Vladár Gábor üldöztetése, kényszer-kitelepítése után itt élt néhány évig.

Vendel-tura5Sétánk a falu legrégebbi helye, a református temetõben álló Szent Kereszt-templom romjai felé vezetett. Biatorbágy legrégibb építészeti emléke a 11. század végéről származik. Első építési fázisában rotunda, körtemplom volt. Okleveles említése (1351) szerint Szent Kereszt tiszteletére emelték. A későbbi századokban bővítették. A 15. század folyamán nyerte el végleges formáját. Innen jól látható volt a – településünk első ismert oklevelében is leírt – Torbágy-erdő, Bia-föld (falu) és a Szelíd-tó (Sceledtou).

A temetőben több nevezetes személy nyughelye is található. Megálltunk Karikó János sírjánál, de itt található a Vladár család több tagjának sírhelye is.

Következő megállónk a Farkas–Szily–Fáy-kastély volt. Itt ér össze a Szilyek története, de itt fonódik egybe a Vladár család sorsa is, hiszen itt volt jószágigazgató Vladár Gábor édesapja, s itt nevelte fel jónéhány tehetséges gyermekét. A mai kastélyépület magja az 1600-as években épült. Később a kúriát tovább bővítették. Farkas Terézia házasságot kötött nagyszigeti Szily Józseffel 1770-ben. A Szilyek tovább bővítették, végül Szily Karolina, özv. Fáy Barnabásné (erre utal a Fáy-kastély elnevezés) révén egy kézbe került a birtok. 1852-ben Sándor Móric vásárolta meg, és a Bajna–Biai uradalom központjaként működtette a Vladár család vezetésével. Majd Sándor–Metternich Klementina hercegnő vette át később a birtokot.

Vendel-tura4A Szentháromság-téren álltunk meg legközelebb. A tér a közelben álló templom és a Szentháromság-oszlop révén kapta nevét. Megismerkedhettek az érdeklődők a tér és környezete, valamint az oszlop kalandos a történetével. A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány újíttatta fel a szobrot, és állíttatta új helyre, a körforgalmi
tér közepére 2006-ban.

A túra hivatalos végállomása a biai I. világháborús emlékmű, melyet 2005-ben restauráltatott az alapítvány Andrész Mátyás kezdeményezésére, helyi magánemberek, vállalkozások és az önkormányzat segítségével.

Idén is az utolsó utáni stáció az Andrész cukrászda volt, ahová meghívást kaptunk. A tulajdonosok és a cukrászda dolgozóinak jóvoltából finom sütemények és kávé mellett beszélhettük át a nap élményeit. Az elkövetkező napokban több köszönőlevelet kaptunk, mely arról szólt, milyen jól érezték magukat a hozzánk látogató túratársaink.